Rodzaje szkoleń realizowanych w Dziale Wsparcia Technicznego i Szkoleń – SZKOLENIA TERENOWE

Wychodzimy naprzeciw ciągłym zmianom i trendom panującym na rynku budowlanym. W związku z tym staramy się aby każde szkolenie dopasować indywidualnie do każdego z uczestników, analizując jego potrzeby i oczekiwania.

SZKOLENIA TERENOWE

Realizujemy również szkolenia praktyczne w warunkach rzeczywistych budowy u klientów z potencjałem wykonawczym, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie warunki i front robót do realizacji danego szkolenia.


Profil: Tynkarz – wykonywanie tynków maszynowych gipsowych i cementowo-wapiennych

Czas trwania: 1-2 dni
Typ szkolenia: praktyczne

Szkolenie produktowe przeznaczone dla czynnych wykonawców tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Uczestnik szkolenia zapoznaje się z walorami użytkowymi tynków Doliny Nidy. Szkolenie obejmuje również obsługę systemu silosowego. Szkolenie prowadzone jest w realnych warunkach budowlanych w miejscu wskazanym przez uczestników.


Profil: Szkolenie produktowe tzw. handlowe

Czas trwania: 1 dzień
Typ szkolenia: teoretyczne, teoretyczno-praktyczne

Szkolenie produktowe przeznaczone dla handlowców oferujących produkty marki Dolina Nidy. Zakres szkolenia obejmuje większość asortymentu Doliny Nidy ze szczególnym naciskiem na oferowany przez uczestników szkolenia. Szkolenie teoretyczne może zostać wzbogacone pokazem praktycznym.

Szkolenia wraz materiałami szkoleniowymi i cateringiem kawowym są bezpłatne, uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu i pobytu (nocleg i wyżywienie)

Uczestnicy szkolenia dwudniowego zakwaterowani są w pobliskim ośrodku wypoczynkowym W czasie wolnym, kursanci mają możliwość wypoczynku w dowolnie przez siebie zaaranżowanej formie. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje specjalne świadectwo ukończenia kursu. Stanowi ono formę referencji do wykonywania pracy w technologiach oferowanych pod marką DOLINA NIDY, w których wykonawca został przeszkolony.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać pracowników na szkolenia za pośrednictwem doradcy regionalnego ATLAS / DOLINA NIDY (patrz. mapka regionów) lub bezpośredniego dystrybutora, z którym współpracują lub zamierzają współpracować.

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych