Szkolenia i serwis – Dolina Nidy

Dział Wsparcia Technicznego i Szkoleń Produktów Dolina Nidy (pierwotnie nazywany Akademią Stosowania Gipsu)

Dział Wsparcia Technicznego i Szkoleń Produktów Doliny Nidy to specjalistyczny poligon szkoleniowy. Założony został w 2001 roku w centrum kompleksu zakładowo-produkcyjnego DOLINA NIDY w Leszczach. Od ponad 15 lat pełni rolę instytucji realizującej wielokierunkowe, komplementarne działanie szkoleniowo-doradczo-serwisowe dla pracowników firm wykonawczych i handlowych oraz grup zawodowych związanych z budownictwem. Jest również bankiem wiedzy o gipsie i optymalnych sposobach jego zastosowania w budownictwie.

Zdobyte doświadczenie oraz szeroka wiedza specjalistów Działu Wsparcia Technicznego i Szkoleń DN znakomicie współgrają z dynamicznie zmieniającymi się trendami na rynku materiałów budowlanych. Nieustające zmiany i nowości wymuszają na wykonawcach, inwestorach oraz nadzorze budowlanym ciągłe uzupełnianie wiedzy.

Specjaliści Działu Wsparcia Technicznego i Szkoleń DN chętnie podzielą się swoją wiedzą – zarówno praktyczną jak i teoretyczną. Do udziału w szkoleniach zapraszamy głównie czynnych praktyków wykonawczych jak i nowicjuszy w dziedzinie wykonywania tynków i gładzi oraz handlowców, absolwentów szkół budowlanych, wyższych uczelni technicznych.

Nadrzędnym strategicznym celem pracowników  jest kształtowanie wiedzy i umiejętności klientów związanych z budownictwem w zakresie walorów i technologii stosowania naturalnych, ekologicznych produktów marki DOLINA NIDY.
Szkolenia i serwis – Dolina Nidy

ZAPRASZAMY !

Szkolenia i serwis - Dolina Nidy - Zdjęcie Dział Szkoleń

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych