TYNK MASZYNOWY LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY DO WEWNĄTRZ

eko-technologia_THM Tynk Hybrydowy Maszynowy

Gotowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków produkowana jest na bazie spoiw mineralnych (cement portlandzki, wapno), kruszywa kwarcowego, perlitu oraz staranie dobranych dodatków poprawiających parametry robocze i użytkowe masy.

Przeznaczenie:

 • do wykonywania nowoczesnych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej, o normalnej wilgotności powietrza (również w kuchniach i łazienkach),
 • wskazany na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej,
 • może być stosowany na podłoża z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych,
 • można aplikować ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego.

Główne właściwości:

 • spoiwo cementowe zapewnia odpowiednią wytrzymałość wyprawy tynkarskiej,  
 • zawartość wapna korzystnie wpływa na urabialność i łatwość obróbki oraz powoduje, że tynk jest odporny na spękania, 
 • bardzo dobrze przewodzi ciepło w porównaniu do tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych, 
 • wysoka porowatość zapewnia paroprzepuszczalność wyprawy tynkarskiej, 
 • drobne uziarnienie (max. 0,6 mm) umożliwia uzyskanie wyprawy tynkarskiej o gładkiej powierzchni, 
 • w zależności od potrzeb, istnieje możliwość zastosowania różnej grubości warstwy tynku (od 5mm do 30 mm), 
 • wysoka wydajność, o ok. 30% większa niż w przypadku tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych, 
 • możliowść aplikacji maszynowej zapewnia szybki postęp prac tynkarskich i niższy koszt wykonania.

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych