TYNK MASZYNOWY LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY NA ZEWNĄTRZ

eko-technologia_THM Tynk Hybrydowy Maszynowy

Gotowa zaprawa tynkarska do stosowania na zewnątrz i  wewnątrz budynków produkowana jest na bazie spoiw mineralnych (cement portlandzki, wapno), kruszywa kwarcowego, perlitu oraz staranie dobranych dodatków poprawiających parametry robocze i użytkowe masy.

Przeznaczenie: 

 • do wykonywania nowoczesnych wypraw tynkarskich zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków,  
 • zalecany na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej, 
 • może być stosowany na podłoża z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych,
 • można aplikować ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego.

Główne właściwości: 

 • dużą zaletą produktu jest uniwersalne zastosowanie – może być użyty w trakcie jednej inwestycji, zarówno do wykonania tynków wewnętrznych jak i tynków elewacyjnych, 
 • zawarte w składzie wapno poprawia urabialność, ułatwia obróbkę zaprawy oraz korzystnie wpływa na odporność tynku na spękania, 
 • odporny na czynniki atmosferyczne, 
 • odpowiednio dobrane uziarnienie gwarantuje otrzymanie wyprawy tynkarskiej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i zwiększonej przyczepności do podłoża, 
 • w zależności od potrzeb, istnieje możliwość zastosowania różnej grubości warstwy tynku (od 5mm do 30 mm), 
 • wysoka wydajność, o ok. 30% większa niż w przypadku tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych, 
 • aplikacja maszynowa zapewnia szybki postęp prac tynkarskich i obniża koszty wykonania. 

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych