ALFA FIRE Tynk Gipsowy Maszynowy OGNIOCHRONNY

Do wykonywania pasywnej ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych oraz przegród wewnątrz budynku.

eko-technologia_THM Tynk Hybrydowy Maszynowy

ALFA FIRE to produkt przeznaczony do pasywnej ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych oraz przegród wewnątrz budynku. Tynk Gipsowy Maszynowy ALFA FIRE stanowi nowoczesną fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu i lekkich wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwą aplikacja mechaniczną za pomocą agregatów tynkarskich tworząc na powierzchni strukturę nakrapianą, która w zależności od potrzeb może być wyrównana.

Warstwa wyprawy tynkarskiej o odpowiednio dobranej grubości znacząco zwiększa stateczność budynków i budowli oraz wydłuża czas potrzebny do bezpiecznej ewakuacji. ALFA FIRE pozwala uzyskać ochronę p. poż. na poziomie REI 15 ÷ REI 360 (wg. ETA-21/0165) w zależności od typu konstrukcji oraz materiału konstrukcyjnego.

Tynk może być stosowany m. in. na następujących elementach:

  • nośne i nienośne stropy, ściany pełniące funkcje oddzielające w przypadku pożaru oraz inne elementy żelbetowe i z betonu sprężonego,
  • belki i słupy stalowe o przekrojach zamkniętych i otwartych typu (I, H, CHS/RHS),
  • stropy zespolone z betonu i blach profilowych.

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych