ALFA FIRE TYNK GIPSOWY MASZYNOWY OGNIOCHRONNY

eko-technologia_THM Tynk Hybrydowy Maszynowy

Alfa Fire to innowacyjny, maszynowy, ogniochronny tynk gipsowy. Mieszanka została przygotowana na bazie gipsu, lekkich wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących.  Jego zadaniem jest ochrona nośności pokrytych nim elementów konstrukcyjnych w przypadku pożaru w taki sposób, aby została ona zachowana aż do momentu ewakuacji budynku.

Przeznaczenie:

 • do wykonywania pasywnej ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych oraz przegród wewnątrz budynku,
 • zalecany do stosowania na następujących elementach:  
  • nośne i nienośne stropy oraz ściany, które pełnią funkcję oddzielającą w przypadku pożaru,
  • belki i słupy żelbetowe oraz z betonu sprężonego,  
  • belki i słupy stalowe,
  • stropy zespolone z betonu i blachy profilowanej.

Główne właściwości: 

 • bierna ochrona przeciwpożarowa, 
 • łatwa aplikacja mechaniczna za pomocą agregatów tynkarskich,  
 • nakrapiana struktura, która w razie potrzeby może być wyrównana,
 • naniesiona na elementy budynku warstwa tynku, o odpowiednio zaprojektowanej grubości, w przypadku pożaru, znacząco zwiększa stateczność budowli i wydłuża czas potrzebny do bezpiecznej ewakuacji. 

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY to nie tylko firma, ale i marka produktów wysokiej jakości, wytwarzanych z naturalnego
i syntetycznego kamienia gipsowego oraz produkty nowej generacji na bazie naturalnych spoiw wiążących
i komponentów modyfikujących ich właściwości techniczne i robocze.
Posiadamy 5 linii produktowych