OBRZUTKA CEMENTOWA

 
OBRZUTKA CEMENTOWA
 
 
Do wykonywania obrzutki wstępnej
przed wykonywaniem tynków
cementowo-wapiennych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku
 
Zastosowanie
OBRZUTKA CEMENTOWA przeznaczona jest do wykonywania warstwy sczepnej przed nakładaniem właściwej warstwy (narzutu) tynków cementowo-wapiennych TYNKU MASZYNOWEGO LEKKIEGO, TYNKU MASZYNOWEGO SUPER-LEKKIEGO i TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO ZEWNĘTRZNEGO. Może być nakładana mechanicznie lub ręcznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na surowych powierzchniach z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonu komórkowego, oraz na betonie i płytach wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.
 
 
 
 
WŁAŚCIWOŚCI
OBRZUTKA CEMENTOWA produkowana jest jako sucha mieszanka na bazie cementu, wypełniaczy kwarcowych i specjalnych komponentów nadających jej plastyczność i ułatwiających obróbkę. Zwiększa przyczepność warstwy narzutu do podłoża, a jej zastosowanie jest szczególnie istotne na podłożach gładkich lub o niskiej nasiąkliwości. OBRZUTKA CEMENTOWA jest zaprawą mrozo- i wodoodporną.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić szczotką drucianą. Podłoże, na które ma być nanoszony tynk, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża chłonne należy przed tynkowaniem zagruntować jednym z PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH EURO-GRUNT. Zalecamy gruntowanie elementów ceramicznych, ale decyzję pozostawiamy wykonawcy po rzetelnej ocenie podłoża. Gładkie podłoża betonowe zaleca się gruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-GRUNT. Preparaty powinny wyschnąć przed rozpoczęciem narzutu obrzutki cementowej. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych, przed tynkowaniem, wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową, wsypując suchą mieszankę z worków lub silosu. Wymagana jest zagęszczona konsystencja zaprawy. W przypadku nakładania ręcznego, przygotowanie zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcjach podanych w Danych Technicznych, a następnie ręcznym lub mechanicznym wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez żadnych grudek.
SPOSÓB UŻYCIA
Zagęszczoną zaprawę nanosi się równomierną warstwą o grubości co najmniej 4 mm, mechanicznie lub ręcznie, na odpowiednio przygotowane podłoże. Uzyskanej powierzchni nie należy wyrównywać, ani zacierać, dalej pozostawić do wstępnego utwardzenia. Narzucona na podłoże Obrzutka Cementowa potrzebuje około 1-3 dni do związania i uzyskania odpowiednich właściwości mechanicznych. W tym okresie unikać przeciągów, powierzchnię chronić przed działaniem wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia i opadów. Po tym czasie można przystąpić do nakładania właściwej warstwy (narzutu) tynku.
ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 6-7 kg suchej mieszanki na 1 m2 przy pokryciu do 100% powierzchni podłoża.
NARZĘDZIA
Agregat tynkarski, wiertarka z mieszadłem, kielnia ze stali nierdzewnej, pojemnik na zaprawę.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, najlepiej na paletach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.
OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg, luzem w silosie.
Paleta: 1080 kg w opakowaniach 30 kg.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: 6,3 – 6,9 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Czas gotowości do pracy: ok. 120 minut
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%
 

 
14
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr D001/CPR
PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
GP
Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
Reakcja na ogień - klasa A1
Przyczepność ≥ 0,3 N/mm²  FP:B
Absorpcja wody - kategoria W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ 15/35
(EN 1745:L2002, tab.A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna P=50 %) 0,83 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:L2002, tab.A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym ≤1800 kg/m³
Trwałość.  Przyczepność ≥ 0,3 N/mm²  FP:B
Trwałość.  Absorbcja wody - kategoria W1
 Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

 
Spełnia wymagania PN-EN 998-1:2012
Atest higieniczny PZH nr HK/B/0420/01/2016
Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej HR/B/42/2016
Deklaracja właściwości użytkowych nr D001/CPR