Kalkulator

Wykonując obliczenia pamiętaj, że:

 1. Poniższe obliczenia przeprowadzane są dla sytuacji modelowej, która z reguły nie ma miejsca na budowie.
 2. Ściany mogą być nierówne i mogą nie być zachowane ich piony.
 3. Mogą nie być zachowane kąty proste pomiędzy ścianami i pomiędzy ścianami a sufitem.
 4. Przewody elektryczne mogą być tak zamontowane, że zwiększą grubość tynku.
 5. Niewypełnione do lica spoiny też zwiększają zużycie zaprawy tynkarskiej.
 6. Instalacja hydrauliczna mogła zostać tak zamontowana, że zwiększa grubość tynku.
 
 1. Proszę wpisać ilość m2, na których ma być wykonany tynk gipsowy NOWEJ DOLINY NIDY

   
   
   
 2. Proszę wybrać rodzaj tynku gipsowego

   
  Przeznaczony jest do wykończenia powierzchni odpowiednio przygotowanych ścian wykonanych z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego oraz z płyt wiórowo-cementowych w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.
  Sufity - SPRINT
  Przeznaczony jest do wykończenia powierzchni odpowiednio przygotowanych sufitów i ścian wykonanych z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego oraz z płyt wiórowo-cementowych w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.
   
   
  Ściany - SPRINT
  Przeznaczony jest do wykończenia powierzchni odpowiednio przygotowanych sufitów i ścian wykonanych z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego oraz z płyt wiórowo-cementowych w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.
   
 3. Proszę określić powierzchnię ścian i sufitów do gruntowania

   
  Gotowa emulsja gruntująca EURO-GRUNT służy do gruntowania porowatych, chłonnych powierzchni wewnętrznych szczególnie podłoży z gazobetonu, cegły, pustaków ceramicznych, płyt cementowo-wiórowych, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych i cementowo-wapiennych.
   
   
  INTER-GRUNT służy do gruntowania podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń, szczególnie gładkich podłoży o wysokiej gęstości i niewielkiej chłonności.
   
 4. Proszę wpisać łączną długość wystających naroży ścian, okien czy filarów, które będą zabezpieczone narożnikami

   
   
 5. Proszę wpisać koszt robocizny za 1m2