Do przyklejania płyt gipsowo
- kartonowych wewnątrz budynku
 
 
Do prac budowlanych, remontowych
i wykończeniowych do produkcji
zapraw i prefabrykatów
wewnątrz budynku
 
 
Do wykonywania modeli i sztukaterii
oraz sporządzania mieszanek szpachlowych do stosowania
wewnątrz budynku