GŁADŹ SZPACHLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA

 
GŁADŹ SZPACHLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA
 
 
Do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów oraz do miejscowego uzupełniania ubytków
 
Zastosowanie
GŁADŹ SZPACHLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA przeznaczona jest do wykonywania gładzi na powierzchni ścian i sufitów oraz do miejscowego uzupełniania ubytków. Do stosowania wewnątrz budynków, na podłożach mineralnych, w szczególności gipsowych (tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, bloczki gipsowe), betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Nierówne podłoża mineralne, w tym surowe mury z pustaków i cegły (ceramicznej, silikatowej, z betonu komórkowego), należy wcześniej wyrównać tynkiem. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.
 
WŁAŚCIWOŚCI
GŁADZ SZPACHLOWA SNIEŻNOBIAŁA jest suchą mieszanką produkowaną na bazie anhydrytu, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym, uzyskana po zmieszaniu z woda zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w nanoszeniu. Twardość gładzi jest optymalnie dostosowana do obróbki i ręcznego szlifowania przy użyciu papieru ściernego, kostek lub siatki ściernej. Uzyskana po związaniu materiału gładź charakteryzuje się śnieżnobiałym kolorem, dzięki czemu doskonale nadaje się pod malowanie, również farbami jednowarstwowymi. GŁADŹ SZPACHLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA jest materiałem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska, zapewnia w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotności), nie zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. W przypadku płyt gipsowo kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie PREPARATU GRUNTUJACEGO EURO-GRUNT (bezbarwny). Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować PREPARATEM GRUNTUJACYM INTER-GRUNT. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawa powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
PRZYGOTOWANIE MASY
Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,5 litra wody na 1 kg gipsu, pozostawić na okres ok. 3-5 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. W przypadku wypełniania ubytków, gipsowych konsystencja masy powinna być gęstsza niż podczas wykonywania gładzi. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut. Nie zużyta zaprawa, po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia z woda i należy ja odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.
SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowana masę szpachlowa nakłada się na podłoże za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając ja do podłoża. Na suficie masę nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pace do siebie, natomiast na ściany w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. W razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy odczekać do związania i całkowitego wyschnięcia pierwszej. Maksymalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy wykańczającej nie powinna przekraczać 2 mm, natomiast wszystkich zastosowanych warstw 3 mm. Powstałe drobne niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować, a po wyschnięciu przeszlifować. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylacje pomieszczeń. Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie oraz tapety - sprawdzić, czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max. wilgotność do 1 %) oraz wolna od kurzu. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farby lub tapety.
ZUŻYCIE
Do wykonania gładzi zużywa się ok. 1,0 kg zaprawy na 1 m2, przy grubości warstwy 1 mm.
NARZĘDZIA
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścic czysta woda, bezpośrednio po użyciu.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.
OPAKOWANIA
Torebki papierowe 5 kg, worki papierowe 20 kg.
Paleta: 1100 kg w torebkach 5 kg, 1080 kg w workach 20 kg.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: ok. 0,6 l wody na 1 kg suchej mieszanki
                                     ok. 3,0 l wody na opakowanie 5 kg 
                                     ok. 12,0 l wody na opakowanie 20 kg
Początek czasu wiązania: nie wcześniej niż 60 minut
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia: od +5 oC do +25 oC
Wilgotność w pomieszczeniu: do 70%
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,1 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2
Maksymalna grubość jednej warstwy: 2mm
UWAGA
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009
Deklaracja właściwości użytkowych nr D170/CPR
Atest Higieniczny PZh nr HK/B/0787/01/2014
Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej nr HR/B/69/2014