GIPS SZPACHLOWY DELTA

 
GIPS SZPACHLOWY DELTA
 
 
Do ręcznego spoinowania płyt gipsowo
-kartonowych bez konieczności
stosowania taśm zbrojących
 
Zastosowanie
Do ręcznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności stosowania taśm zbrojących. Dotyczy to spoinowania płyt z fabrycznie ukształtowanymi krawędziami. W konstrukcji z płyt układanych jednowarstwowo lub w miejscach szczególnie narażonych na pękanie (np. zabudowy poddasza, narożniki ścian, miejsca stykania się konstrukcji z płyt z przegrodami wykonanymi w technologiach tradycyjnych, itp.) oraz połączeń płyt sfazowanych na miejscu budowy zaleca się stosowanie dodatkowo taśmy zbrojącej.