GIPS SZPACHLOWY F

 
GIPS SZPACHLOWY F
 
 
Do spoinowania płyt gipsowo
-kartonowych z użyciem taśm
oraz napraw powierzchni ścian
i sufitów wewnątrz budynku
 
Zastosowanie
Gips szpachlowy F jest przeznaczony do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśm zbrojących, maskowania wkrętów oraz do wypełniania niewielkich ubytków na tynkach gipsowych. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.