GŁADŹ GIPSOWA

 
GŁADŹ GIPSOWA
 
 
Do spoinowania płyt gipsowo
-kartonowych z użyciem taśm oraz
napraw powierzchni ścian i sufitów
wewnątrz budynku
 
Zastosowanie
Gładź Gipsowa jest nowoczesnym materiałem opracowanym z myślą o zastosowaniu podczas wykonywania gładzi na podłożach gipsowych, takich jak ścienne, prefabrykowane płyty gipsowe, tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Nadaje się do wykonywania warstwy wykończeniowej na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych uprzednio zaspoinowanych Gipsem Szpachlowym F. Może być również stosowana na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny. Przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, ale również w kuchniach i łazienkach. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.
 
WŁAŚCIWOŚCI
Gładź Gipsowa jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym, uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Otrzymane powierzchnie są łatwiejsze w szlifowaniu i obróbce, niż uzyskane przy pomocy Gipsu Szpachlowego. Zastosowanie Gładzi Gipsowej pozwala uzyskać powierzchnie doskonale nadające się pod malowanie lub tapetowanie: mocne, o wysokim stopniu gładkości i bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Gładź Gipsowa jest materiałem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska, zapewnia w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max. 3% wilgotności), niezamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże pod gładź należy odpowiednio wcześniej przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie jednego z Preparatów Gruntujących Euro- Grunt. Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować Preparatem Gruntującym Inter-Grunt. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.
PRZYGOTOWANIE MASY
Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,70 litra wody na 1 kg gipsu, i pozostawić na okres 3–5 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut. Niezużyta zaprawa, po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia z wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.
SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowaną gładź gipsową nakłada się na podłoże za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając ją do podłoża. Na suficie masę nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Powstałe drobne niedokładności należy ponownie cieńko zaszpachlować, a po wyschnięciu przeszlifować. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie oraz tapety - sprawdzić, czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max wilgotność do 1%) oraz wolna od kurzu. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farby lub tapety.
ZUŻYCIE
Średnio do wykonania gładzi zużywa się ok. 0,9–1,0 kg na 1m2 przy grubości warstwy 1 mm.
NARZĘDZIA
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.
OPAKOWANIA
Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1000 kg w workach 25 kg.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki:
ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki
Początek czasu wiązania: nie więcej niż 60 minut
Koniec czasu wiązania: nie więcej niż 180 minut
Przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej: ≥ 0,25 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia: od +5 0C do +25 0C, wilgotność w pomieszczeniu: do 70%
Ciężar nasypowy: ok. 800 kg/m3
Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3
Maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm
UWAGA
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Oznaczenie normowe

Tynk gipsowy cienkowarstwowy EN 13279-1-C6/20/2 Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, masa wykończeniowa, do nakładania ręcznego, standardowy czas wiązania 2B-EN 13963
Zastosowanie

Wewnątrz budynku
Reakcja na ogień

Klasa A1
Izolacyjność
akustyczna

NPD
Opór
cieplny

NPD
Spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009 oraz PN-EN 13963-1:2008
Deklaracja właściwości użytkowych nr EC 20/CPR
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1118/03/2012
Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej nr HR/B/65/2009